Nyt fra Myndeklubben

8. juni 2021 - Nyt fra Myndeklubben - Nyt bestyrelsesmedlem

    Jonna Sørensen er nyt bestyrelsesmedlem. Jonna vil fremadrettet fungere som sekretær i Myndeklubben. Der vil i næste Myndenyt være en nærmere præsentation.

    Velkommen til Jonna!