Nyt fra DKK

1. september 2020 - Nyt fra DKK - Orientering om DKK’s øjeblikkelige situation

  Kære kredse, lokalafdelinger og specialklubber.

  I sidste uge orienterede DKK i en kort meddelelse specialklubber og kredse om DKK’s øjeblikkelige situation.

  Vi vil gerne redegøre herfor. Se venligst vedhæftede orientering.

  Orientering fra DKK - se her...  DANSK KENNEL KLUB

  Parkvej 1 · DK-2680 Solrød Strand
  Tlf. +45 5618 8100 · fax +45 5618 8191
  post@dkk.dk · www.dkk.dk