Brugshundeklasser

For at kunne deltage i Brugshundeklassen på en udstilling skal anmeldelsesblanketten ledsages af en kopi af det obligatoriske FCIbrugsprøvecertifikat (WCC) fra det land, hvor ejeren har sin permanente bopæl. WCC bekræfter, at hunden opfylder følgende betingelser:

1. Hunden skal have en gyldig lure coursing- eller væddeløbslicens, som for danskejede hundes vedkommende skal være en lure coursinglicens udstedt af Myndeklubben.
2. Hunden skal endvidere have deltaget i mindst 2 internationale Lure Coursing konkurrencer, hvor der tildeles CACIL, over en periode på mere end 1 år og 1 dag, uden at blive diskvalificeret. I begge ovennævnte konkurrencer skal hunden have opnået en placering inden for den bedste halvdel af deltagerne. Resultater opnået i National eller Sprinterklasse tæller ikke. Hunden skal have opnået mindst 75 % af den maksimale pointsum.

Endvidere henvises til FCI’s ”Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events”, punkt 6

Du skal sende kopi af licensbogens side 2 (den side med oplysninger om hunden) og kopi af resultatsiden til DKK, Vibeke Jørgensen vijo@dkk.dkk , samt indbetale gebyret

Gebyr for FCI brugsprøvecertifikatet (WCC)
DKK-medlemmer: kr. 105,-
Specialklubmedlemmer:kr. 135,-
Ikke-medlemmer: kr. 205,-

Reg.: 5035 Konto 0001361253 (som kommentar skriv gerne "att. V. Jørgensen")

Foto: Heidi Taymyr Holm