Nyt fra DKK

1. december 2020 - Nyt fra DKK - status på overførsel af DRU hunde i en pulje
    DANSK KENNEL KLUB

    Parkvej 1 · DK-2680 Solrød Strand
    Tlf. +45 5618 8100 · fax +45 5618 8191
    post@dkk.dk · www.dkk.dk