Nyt fra DKK

4. maj 2020 - Nyt fra DKK

  STATUS PÅ DKK-HUNDEVERDENEN

  Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvad der har fundet sted de sidste 7 uger, hvor corona har domineret alles liv. Ingen kunne have forudset, at det ville få et så indgribende overtag på vores hverdag.

  Alle arrangementer i DKK-regi, store som små, er blevet aflyst, men vi håber, at vi snart alle sammen kan afvikle mindre arrangementer, men som ikke desto mindre kan give en fornemmelse af en normaliseret hverdag, hvor vi kan hygge med vores hunde og ”hundevenner”

  Det kan være svært at forudsige præcist hvor lang tid der vil gå eller hvilke restriktioner der vil være om 1 uge, 1 måned eller 3 måneder, men på nuværende tidspunkt er dette status for større arrangementer afviklet af DKK centralt eller med DKK involveret:

  Aflyst:

  - Opdrætter- og hundeholderuddannelse 2.-3. maj

  - Tredages udstilling i Roskilde 8.-10. maj

  - Instruktøruddannelse 16.-17. maj

  - Hundedagene på Vilhelmsborg 30.-31. maj & 1. juni

  - Roskilde Dyrskue 5.-7. juni

  - Tredages udstilling i Vejen 19.-21. juni

  Arrangementet Hund i Fokus på Vilhelmsborg vil blive gennemført, medmindre restriktionen om 500 deltagere strækkes til efter den 31/8, hvilket vi alle må krydse fingre for ikke sker.

  Hvis I har spørgsmål om arrangementer eller er i tvivl om restriktioner i forbindelse med et bestemt arrangement, der planlægges i jeres klub, skal I være velkomne til at kontakte post@dkk.dk.

  TRÆNING/ARRANGEMENTER

  Efter påske åbnede vi som bekendt op for hundetræning igen, men med visse forbehold; at det var udendørs træning i små hold på maksimalt 10 personer (inkl. instruktøren) og de gældende sikkerhedsforanstaltninger blev overholdt. Dette er stadig gældende, men vi håber, at der snart kan lempes yderligere på forbeholdene. Det er her, vi så inderligt ønsker at kunne spå fremtiden, men ak ja – den disciplin mestrer vi desværre ikke J (endnu ;) )

  Blot for god ordens skyld, så er nedenstående de gældende regler for træning i DKK ifølge med Politiets anbefalinger på coronasmitte.dk:

  - Rigspolitiets vurderer, at træningsfaciliteter, som befinder sig eller flyttes ud under åben himmel eller ud, så de ikke længere kan vurderes som værende placeret i et lokale, fortsat kan benyttes.

  - Hvis træningsfaciliteterne er offentligt tilgængelige, kan politiet, såfremt der befinder sig flere end 10 personer på træningsfaciliteterne, uden at der er tale om en egentlig aktivitet eller begivenhed, påbyde personerne at forlade stedet, hvis politiet skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand. Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

  - Afholdes der fælles træningsaktiviteter på et offentlig tilgængeligt sted, vil dette som udgangspunkt være omfattet af reglen om, at der ikke må deltage flere end 10 personer i en sådan aktivitet eller begivenhed.

  For DKK-træning specifikt:

  - Vi opfordrer kredse, lokalafdelinger og specialklubber til at lade det være op til den enkelte instruktør, om vedkommende ønsker at genoptage undervisningen under nedenstående forudsætninger. Den enkelte kan have (sundhedsmæssige) årsager til at ønske at blive hjemme, andre kan have forbehold for at påtage sig det ansvar for at opretholde afstandspåbuddet, man som autoritet i situationen kan føle sig pålagt, og dette bør naturligvis respekteres.

  Hvis træningen genoptages, anbefales det at ske ud fra hensyntagen til overholdelse af de af myndighedernes anbefalede afstandskrav samt nedenstående retningslinjer fra DKK:

  - Små hold – max 10 personer. Der må max deltage 10 personer inkl. instruktør ved træningen. Undgå deltagelse af tilskuere og/eller familiemedlemmer. DKK anbefaler at instruktøren, kredsen eller specialklubben sender skriftlig information ud om disse forholdsregler, FØR deltagerne ankommer til træning, så alle er indforstået med forventningerne til træningen.

  - Raske deltagere - Det indskærpes, at kun raske personer må deltage i træningen.

  - Træn udendørs - Hold sikkerhedsafstand dvs. mindst 2 meters afstand til andre personer, når I træner og instruerer.

  - Klubhuse er fortsat lukkede - Klubhuse, omklædningsrum, garderober og toiletområder holdes fortsat lukket grundet smitterisiko. Træningen forgår kun ude, hvor afstandskrav kan overholdes og smitteflader begrænses.

  - Ingen fysisk kontakt - Ved at parkere med afstand og lave ”vinke-hilsner” sikres det, at der ikke er fysisk kontakt mellem deltagerne. Undlad alle øvelser/al træning, hvor afstandskravet ikke kan overholdes.

  - God hygiejne - Husk vigtigheden af god håndhygiejne. Vask hænder med sæbe eller brug håndsprit før og efter træning. Medbring eget udstyr og undgå at dele. Alle kursister medbringer eget træningsudstyr, inkl. vandskål, således at der ikke skal deles udstyr – og smitteflader begrænses.

  - Hvalpesocialisering - Hvalpe kan socialiseres ved brug af længere liner, således at de kan hilse på hinanden, mens afstanden mellem personer stadig holdes på 2 meter. Fri leg frarådes.

  - Teoriaften - DKK anbefaler at teori afholdes via Skypemøder eller i lukkede Facebookgrupper.

  ONLINE KOMMUNIKATION

  Hvis corona har været godt for noget, så har det været den online kommunikation. Sociale medier, såsom Facebook, Instagram og det nye TikTok, samt online platforme for møder, såsom Skype, Zoom og Messenger, har haft kronede dage de sidste mange uger.

  I DKK har vi forsøgt at følge med ved at lave opdateringer via Facebook og nyhedsbreve og holdt møder internt via både Messenger, Skype og Zoom, hvilket alle har fungeret rigtig godt. Ungdomsudvalget kaster sig sågar ud i at afvikle et ”webinar” via Zoom den 11. maj for ungdomsmedlemmer og giver gerne en opdatering på, hvordan det forløb, hvis det ønskes. Skriv blot til Katrine på kaje@dkk.dk.

  Vi håber, at I også har kunne holde jer oven vande, selvom det var besynderlig virkelighed pludselig at stå overfor. Vi vil gerne takke jer for den tålmodighed og det engagement, I har udvist og vi håber, at det vi snart alle sammen kan vende tilbage til en ”normal” dagligdag i forhold til træning og afvikling af arrangementer.

  SPØRGSMÅL

  Hvis I har spørgsmål, skal I som altid være meget velkomne til at skrive eller ringe til os på post@dkk.dk eller 56188155.

  DANSK KENNEL KLUB
  Parkvej 1 · DK-2680 Solrød Strand
  Tlf. +45 5618 8100 · fax +45 5618 8191
  post@dkk.dk · www.dkk.dk