Nyt fra Myndeklubben

6. februar 2020 - Ny dansk standard for Whippet

      Ny standard for Whippet nu på dansk - de seneste ændringer er skrevet med ”fed” skrift

      FCI Standard