Nyt fra DKK

25. november 2020 - Nyt fra DKK - Ny dommer for gruppe 10

    DKK’s eksteriørdommerudvalg har autoriseret Gitte Finnich Pedersen som dommer for hele gruppe 10.

    DANSK KENNEL KLUB

    Parkvej 1 · DK-2680 Solrød Strand
    Tlf. +45 5618 8100 · fax +45 5618 8191
    post@dkk.dk · www.dkk.dk