Nyt fra Myndeklubben

31. januar 2020 - Ny dansk standard for Azawakh

      Ny standard for Azawakh nu på dansk - de seneste ændringer er skrevet med ”fed” skrift

      FCI Standard